tarihinde yayınlandı 1 Yorum

Telkin Nedir?

Telkin Nedir?

Telkin Tanımı: Bir düşüncenin, özellikle de bir iddia veya tavsiyenin dolaylı veya korumalı bir şekilde verilmesidir. Resmi kanıt olmayışı nedeniyle tartışma veya mantıklı kanıttan farklıdır. Telkin genellikle, sadece bir düşüncedir. Bu düşünce makul görünür ve gerçeklik havası verilerek takdim edilir. Burada Emile COUE’ nin telkinle ilgili görüşlerini hatırlamakta yarar var. Ona göre tüm telkinler son tahlilde kendi kendine telkindir. Kendi kendine telkin imajinasyonun ya da zihnin bilindik etkinliğinden başka bir şey değildir. Bununla birlikte belirli kurallara göre işleyen bu etkinlik, düşünüldüğünden güçlüdür.

Ayrıca telkinde telkini gerçekleştiren kişi değil, yalnızca telkinin uygulandığı kişinin imajinasyonu etkili olduğu için, telkin ve hipnozda görülen çatışma, iki irade arasında değil, deneğin imajinasyonuyla iradesi arasında yaşanır. İmajinasyon iradenin üstesinden gelir. Hatta irade, yalnızca telkin karşısında etkisiz olmakla kalmaz; aynı zamanda onun daha da güçlenmesine hizmet eder. Otomobil kullanmayı yeni öğrenen birinin başka bir araç veya çukur gördüğünde çarpma veya çukura düşme korkusuyla uzaklaşmaya çabalarken onun üstüne üstüne gitmesinin arkasında bu yatar. Sahne korkusu ya da gülme krizlerindeki durum da aynıdır. Ne kadar engellemeye çalışırsanız o kadar artarlar.

Kuşkusuz bu kuralı daha da özlü bir biçimde ifade et­mek mümkündür: bilinçli akıl ile bilinçdışı akıl arasında­ki çatışmada belirleyici olan her zaman için bilinçdışı benlik­tir. İradenin bilinç karşısında zafere ulaşabilmesinin tek yolu onun kendi silahlarını ödünç almaktır. Belirli bir yöntem dahilinde gerçekleştirilen kendi kendine telkinlerde yaşanan da tam olarak budur.

Buradan da anlaşılacağı gibi bir fikrin telkine ve güce dönüşmesinin tek yolu onun üzerine yoğunlaşmaktır. Telkin uygulanırken bir çok hipnozitörün yaptığı monoton ve ısrarlı tekrarların nedeni de budur. Emile Coue, Romalı devlet adamı Cato’yu hatırlatır. Cato kürsüde her gün Kartaca’nın yok edilmesi gerektiğini tekrarlayarak bu amacına ulaşmıştır.

Sonuç olarak Coue, uzun yıllar sonucu şu sonuçlara ulaştığını yazmıştır:

  • İrade ve imajinasyon arasında bir çatışma olduğunda, istisnasız her zaman imajinasyon galip gelir.
  • İrade ve imajinasyon arasındaki çatışmada imajinasyonun gücü, iradenin gücünün karesine eşittir.
  • İrade ve imajinasyon uyum içindeyse ikisinin toplamına değil, çarpımına eşit bir etki gözlenir.
  • İmajinasyonu yönlendirmek insanın kendi elindedir.

Kuşkusuz buradaki ifadeler, matematiksel bir gerçeği yansıtmamaktadır. Yalnızca sonucu daha açık bir biçimde ortaya koymak için başvurulan birer soyutlamadan ibarettir.

     1. Aşağıdaki durumlar dışında bilinçdışı zihin kendisine telkin veya empoze edilen her düşünceyi gerçek olarak kabul eder:

Yeni düşünceye karşı çıkacak kadar güçlü bir düşünce Bilinçdışı zihinde zaten var değilse,

Bilinçdışı zihin yeni bir düşünce sunulmasına karşı çıkacak bir zihinsel eğilim veya düşünce alışkanlığı edinmemişse,

Bilinçdışı zihnin böylesi telkin, düşünce veya düşünce kategorilerini kabul etmeme yönünde kendi sahibinden emir almamışsa.

     2. Bilinçdışı zihin telkin ve kabul edilen görüşün sonucunu mantıksal olarak ortaya koymaya, eylem veya fiziksel durum olarak biçimlendirmeye ve onu bir ifade ve eylem alışkanlığı olarak benimsemeye girişir.

     3. Bilinçdışı zihin yeterince güçlü olan karşıt bir düşünce ile nötrleşinceye, iptal veya değiştirilinceye kadar kabul gören telkini ortaya koymaya devam eder ya da kabul gören telkin bireyin zihninde çıkış noktasına kadar izlenir ve yanlış şartlara dayalı olarak yanlış olduğu orada gösterilir. Bu her iki durumda da zihinden silinir ve varlığı sona erer. Yeni bir düşünce ile üzeri örtülür ve zihinde görünmesi ya da eylem veya biçim olarak ortaya çıkması sona erer.

cdtelkin.com

(Telkin’in Doğru Adresi)

Telkin Nedir?” üzerine 1 yorum

  1. Yüzüne kapatılan kapılar ile kararlılığın, arkandan kapatılan kapılar ile de cesaretin test edilir. T. Topaloğlu

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.