tarihinde yayınlandı 1 Yorum

Kurumsal Eğitim Nedir?

Kurumsal Eğitim Nedir?

Cd Telkin, Türk iş dünyasının bütün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, tümüyle kurumun niteliklerine uygun uluslararası standartlar içeren eğitim, ölçme, değerlendirme ve yönetim geliştirme hizmetleri sunmaktadır. Bununla birlikte uzman kadrosuyla uluslararası alanda örgütsel konuşmacıların organizasyonunu sağlamaktadır.

Cd Telkin, bu kapsamda;

 • Kurumların mevcut insan kaynağının geliştirilmesi, eğitimler ve yönetim danışmanlığı,
 • Türk iş dünyasına özel olarak geliştirilmiş standart değerlendirme araçları,
 • SP yöntemi ile ölçümlenebilen satış performansı artırımı Kurumsal ve bireysel koçluk hizmetleri,
 • Genel iş performansı geliştirme,
 • Şirket, kurum ve kuruluşlara özel toplantı konuşmaları  çalışmaları gerçekleştirmektedir.

cdtelkin.com

(Telkin’in Doğru Adresi)

tarihinde yayınlandı 1 Yorum

Deneyimimizi Biçimlendiren Düşünce Kalıpları

Zihinsel Karşılıklar

Deneyimimizi Biçimlendiren Düşünce Kalıpları

Hayatımızdaki olumlu ve olumsuz şeyler, deneyimlerimizi biçimlendiren düşünce kalıplarının sonuçlarıdır. Hepimiz güzel, olumlu deneyimler üreten birçok düşünce kalıbına sahibiz ve bunlardan hoşnutuzdur. Bizi ilgilendiren, rahatsız edici, tatsız, ödüllendirmeyen deneyimler üreten negatif düşünce kalıplarıdır. Ve hayatımızdaki rahatsızlığı kusursuz bir sağlığa dönüştürmek isteriz.

Hayatımızdaki her sonucun temelinde ve gelişiminde bir düşünce kalıbının yattığını öğrendik. Devamlılık gösteren düşünme kalıplarımız deneyimlerimizi yaratırlar. Bundan dolayı, düşünme kalıplarımızı değiştirerek deneyimlerimizi de değiştirebiliriz.

Metafizik (fizik-ötesi) nedenler kavramını ilk keşfettiğimde büyük bir sevinç duymuştum. Bu, sözcüklerdeki ve düşüncelerdeki, deneyimler yaratan gücü betimliyor. Bu yeni farındalık, düşüncelerle bedenin değişik bölümleri ve bedensel rahatsızlıklar arasındaki bağlantıyı anlamamı sağladı. Hastalıklarımı farkında olmadan nasıl yaratmış olduğumu öğrendim ve bu hayatımda büyük bir fark yarattı. Şimdi artık hayatımdaki ve bedenimdeki rahatsızlıklar ve kusurlar için hayatı ve diğer insanları suçlamaktan vazgeçip, sağlığım ve deneyimlerim konusunda tüm sorumluluğu üstlenebilirdim. Kendimi kınamadan ya da suçluluk duymadan, gelecekte hastalığa yol açan düşünce kalıplan yaratmaktan nasıl sakınabileceğim؛ görmeye başladım.

Örneğin, boynumun neden sık sık tutulduğunu anlayamıyordum. Sonra, boynun meselelere esnek bir biçimde yaklaşmayı, bir sorunun farklı yönlerini görmeye istekli olmayı temsil ettiğini keşfettim. Genelde çok inatçı, eğilmez bir insandım, bir sorunun bir başka yönüyle ilgili söylenenleri belki düşüncelerimi değiştirmekten korktuğum için dinlemeyi reddederdim. Ama daha esnek düşünmeye ve sevecen bir anlayışla, başkalarının bakış açılarını da görebilmeye başladıkça, boynum da artık bana sıkıntı vermez oldu. Şimdi, eğer boynum biraz tutulsa, hemen nerede katı, inatçı bir biçimde düşünmeye başladığımı araştırırım.

Louise l. HAY

Tüm Hastalıkların Zihinsel Nedenleri

tarihinde yayınlandı 1 Yorum

Kişisel Gelişim Nedir?

Kişisel gelişim nedir?

Tüm insanlar belli başlı potansiyeller ile doğar. Fakat evrende bir iyi insanlar ve bir de daha da iyi insanlar vardır. Lakin insan fiziksel olduğu kadar nitelik olarak da gelişebilir.(Kişisel Gelişim) İnsanın herhangi bir alanda sahip olduğu potansiyeli biraz daha ileriye taşıması işine “kişisel gelişim” diyebiliriz. Kişisel gelişimin en temel noktası ise, kişinin kendini tanıması sürecidir. İnsanın kendini tanıması, hangi alanlarda ne durumda olduğunu belirlemesi ve yetersiz olduğunu düşündüğü konularda kendini geliştirmeye karar vermesi, kişisel gelişim sürecinin başladığı andır. Kişinin bu süreçte aldığı eğitimler de “Kişisel Gelişim Eğitimleridir”.

Ruh ve zihinsel sağlığı düzgün bireylerin, belli bir metodolojiye dayalı olarak;

 • 1-hedefleri netleştirmek
 • 2-kararsızlıkları aşmak
 • 3-bakış açısını değiştirmek
 • 4-fark yaratmak
 • 5-motivasyonu yükseltmek
 • 6-zamanı iyi yönetmek
 • 7-özgüveni arttırmak
 • 8-kendini deneyimlemek (deneyim kazanmak)
 • 9-başarı odaklı olmak
 • 10-değişime, çağa ayak uydurmak
 • 11-imaj yenilemek
 • 12-sosyal iletişim gibi konularda aldığı eğitime Kişesel Gelişim denir.

Kişisel Gelişim; kişinin kendisini geliştirmesidir.

Kişisel Gelişim; hedeflerimize ulaşmada bizi motive eden bir çok teknik ve strateji içeren süreçtir.

Kişisel Gelişim; başkalarıyla iyi ilişkiler ve iletişim kurmada adımlar atmaktır.

Kişisel Gelişim; içimizdeki olumsuz düşünce, yargı ve inanç kalıplarını değiştirerek olumlu olan yeni düşünce, yargı ve inanç kalıplarını benimsemektir.

Kişisel Gelişim; İnsanın bulunduğu hal ve durumundan, kendisinin en yüksek potansiyelini ortaya çıkartmasıdır.

Kişisel Gelişim olarak tanımladıklarımız kişinin en yüksek potansiyelini açığa çıkartmada, bu potansiyeli en iyi şekilde oluşturmada ve kullanmada katkısı olacak olan yollardan sadece bir kaçıdır. Ne hedefler belirlemek, ne iyi ilişki ve iletişim içinde olmak, nede düşünceleri, inançları, yargıları değiştirmek tek başına “Kişisel Gelişim” demek değildir. Bunlar kişilikte ve yaşamda gelişimlerdir. Kişisel Gelişime katkısı olan olumlu yaşamsal gelişimlerdir. Ve her insan ister istesin, ister istemesin değişimin içinde yer alır.

Kişisel Gelişim, yaşamsal süreklilik olan değişimden farklıdır. Yaşamsal süreklilik, kişinin yaşadıkları, olaylar, kişilerle ilişkileri, edindiği deneyimsel bilgilerle etkili değişim sağlar. Bu kişilerin bilinçsiz değişimine neden olur. Kişisel Gelişim bilinçli değişimi gerektirir. Kişiler yeteneklerini, bilgi ve davranışlarını, kişisel meziyetlerini bilinçli seçimlerle belirli bir yöne ve yola programladıklarında meydana gelir.

Kişisel Gelişim her insanın şu anki hal ve durumundan kendisinin en yüksek hal ve durumuna geçiş yapmayı bilinçli olarak istediği anda başlar. Bilinçli değişimi istediğimiz anda bunun adının ne olduğunun da bir önemi yoktur aslında. Önemli olan bu dünyada varolan ve olduğunu sandığı kişiden daha farklı bir kişi olabileceğini bilen herkesin, sonunda kendisinin en yüksek halinin olduğu yola adım atmış olmasıdır.

Kişisel Gelişimin Faydaları 

Kişisel gelişim bireyi çok yönlü geliştirmeyi amaçlar. Çünkü insanı sosyal hayatta etkili, verimli, güçlü kılmanın yolu bilgi yapılandırmasıdır. İnsan bunu ancak farklı öğrenmeler gerçekleştirerek yapar. Bu öğrenmeler arasında ilşki kurduğu takdirde yaratıcı düşünme becerisi kazanabilir. İşte kişisel gelişim ile bu amaçlanarak, birey bu potansiyel ve ilişkileri güçlendirip geliştirerek yapılandırmaktadır.

Kişisel gelişim ile nitelikleri gelişen birey, artık çevresiyle olan etkileşim ve iletişimde daha gelişkendir. Artık sosyal yaşamda daha etkili, verimli ve mutlu olur. Bu fayda yada yatırım da diyebiliriz, insana değil tüm topluma yapılmıştır aslında. Çünkü insan sosyal bir varlık olduğundan çevresini etkileyebilir veya çevresinden etkilenebilir. Bu etkileşimler çok yönden gelişmiş toplumlar, popülasyonlar meydana getirecektir.

Kişisel Gelişimin Tarihçesi

İnsanın var olmasıyla birlikte Kişisel Gelişim de var olmuştur.dinler , efsaneler, hikayeler, masallar , romanlar, oyunlar hep insanlığın yaşamı boyunca kişisel gelişim konusuna hizmet etmişlerdir.

Kişisel gelişimin bilimsellik ve araştırma devri 1900’lü yılların başından itibaren bazı araştırmacıların aşağıdaki sorunun yanıtını bulmaya çalışmaları ile başlamıştır.

SORU: Niçin Bazı İnsanlar Başarılı , Bazı insanlar başarısızdır?

Bu araştırmacıların başlıcaları Napelon Hill, Normant Vincent Peal, Dale Carnegie, Clement Stone, Og Mandino, Brian Tracy, Zig Ziglar dır. Bu kişiler yıllar süren araştırmalar ve klinik çalışmalar aracılığı ile başarılı insanlarla görüşmeler yapmışlar başarının kanunlarını ve yöntemlerini tespite çalışmışlardır. Bu doğrultuda yüzlerce araştırma sonucu ve kitap yazılmıştır.

cdtelkin.com

(Telkin’in Doğru Adresi)

tarihinde yayınlandı 1 Yorum

Yaşam Koçu Nedir?

Yaşam Koçu Kimdir ve Yaşam Koçluğu Nedir?

Günümüzde kişilerin hayatlarında karşılarına çıkan engellerle ve problemlerle baş etmek için profesyonel yardım arama eğilimleri sürekli giderek artmaktadır. Psikolojik danışmanlık, psikoterapi ve yaşam koçluğu genellikle aynı problemlere yönelik çalışmasa da insan hayatını daha kaliteli ve daha doyumlu hale getirmeye çalışmaları bakımından benzer yönleri bulunmaktadır.

Yaşam koçluğu normal şahısların hayatları ile ilgili önemli kararlar almalarına veya zorlu dönemeçlerden geçerken kişilerin doğru adımları atmalarına yardımcı olmak üzere planlanan profesyonel bir yardımdır.

Yaşam koçluğu; psikolojik problemi olmayan ve yaşamında normal davranışlar sergileyen kişilerin hedeflerine daha hızlı ve etkili ulaşmasına yardımcı olmak maksatıyla verilen profesyonel bir kişisel gelişim hizmetidir. Yaşam koçu olan kişi, Psikologların ya da Psikiyatrinin uzmanlık alanına giren anormal davranışlarla, psikolojik hastalıklarla ve psikolojik problemlerle ilgilenmez. Normal davranış sergileyen bireylerin hayatında nasıl daha başarılı olabileceğiyle ilgilenir. Tedavi edici değil, geliştiricidir.

Günümüz hayat koşulları hızlı değişimlere ayak uydurmamızı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle insanlar iş hayatında ve özel yaşamlarında profesyonel desteğe ihtiyaç duyabilirler.

Yaşam Koçluğu kişisel hedeflerine ulaşmalarında insanlara bir yol haritası sunar. Alanlarında başarılı olmuş binlerce bireyin, hayatları boyunca elde ettikleri deneyimleri(tecrübeleri) danışanlara aktarır. Bu deneyimlerin ortak özelliklerini araştırır ve bireylerin kullanabilecekleri mantıklı stratejiler haline çevirir.

Yaşam Koçluğu iki genel başlık altında toplanabilir:

 • Mesleki Yaşam Koçluğu (İş dünyası, Spor, Sanat, Siyaset)
 • Kişisel Yaşam Koçluğu ( Motivasyon, İletişim, İlişkiler, Farkındalık Kazanma)

Kimler (yaşam koçu) başvurabilir? Bir başkasının tasarladığı veya başkaları tarafından uygun görülen bir hayatı yaşadığını hisseden ve kendi hayatı ile ilgili kontrolü eline almak isteyen,

Hayat hedeflerini net olarak tanımlayamamış ya da hedef belirlediği halde onlara ulaşmak için gerekli inanç, cesaret, strateji, motivasyon ve desteğe sahip olmayanlar,

Kendi belirlediği hedeflere ulaştığı halde tatmin olamamış veya boşluk duygusu hissedenler,

Hayatı ile ilgili önemli kararlar almak durumunda olan ve kendisini bu konuda yetersiz olarak algılayanlar, Hayatında değişime ve gelişmeye açık ve istekli olanlar yaşam koçluğu hizmetinden yararlanabilirler. Yaşam Koçluğu’nun amaçlarını şöyle sıralayabiliriz:

 • kişisel vizyon ve hedefler belirlemek,
 • kişilerin daha iyi hedefler belirlemelerine ve hedeflerine daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olmak,
 • kişilerin yaşamlarını, değerleri ve öncelikleri çevresinde konumlandırabilmelerini sağlamak,
 • kişilerin yaşamlarında önemli değişiklikler yapmalarına ve kararlar vermelerine yardımcı olmak,
 • kişilerin sevdikleri bir yaşamı tasarlamaları ve yaşayabilmeleri konusunda onlara destek vermek,
 • kişilerin kariyerlerinde ve işlerinde öne geçmelerine yardımcı olmak,
 • kişilerin daha iyi kararlar vermelerini sağlamak,
 • kişilerin ilişkilerini geliştirmek,
 • kişilerin yaşamlarındaki stresi azaltmak,
 • kişilerin daha etkin bir yönetici ya da işadamı / kadını olmalarına katkıda bulunmak.

Yaşam koçluğu normal insanlara yönelik olmakla birlikte, normal ve anormal arasında genellikle ince bir çizgi olduğundan, kişinin davranış veya düşünüş biçiminin bu sınırda bulunduğu durumlarda kişinin durumunu ayırt edebilmek için psikolojik bozukluklar konusunda bilgi sahibi olan psikologların yaşam koçluğu hizmetini vermeleri daha uygundur. Çünkü Psikolog, bireyin psikolojik açıdan normal olduğu durumlarda yaşam koçluğu hizmetini verebilir, psikolojik sorunları olduğu durumlarda ise danışmanlık ya da terapi uygulayabilir. Normal veya anormal sınırını bilen ve psikolojik sorunları olan insanları tespit edebilen kişinin psikoloji alanında eğitim almış olması gerekmektedir.

Yaşam koçluğunun terapiden farkı bir psikolojik bozukluğu tedavi etmeye çalışmamasıdır. Kişinin iş yaşamında, özel hayatında daha etkin olmasını sağlamaktır. Fakat tedavi edilmesi gereken bir durum varsa sadece yaşam koçluğu değil aynı zamanda psikoterapinin de uygulanması gerekir. Yaşam koçluğu için başvuran bireylerin en önemli ortak özelliği genellikle başarı motivasyonu yüksek ve yaşamını daha iyi yönetme konusunda oldukça istekli kişiler olmaları.

cdtelkin.com

(Telkin’in Doğru Adresi)

tarihinde yayınlandı 1 Yorum

NLP Nedir?

NLP Nedir?

 

NLP (Nöro Linguistik Programlama) Nedir?

Nöro: Yaşamdaki deneyimlerimizin beş duyumuz aracılığı ile algılanması ve işlenmesi. Linguistik: Sözlü ve sözsüz iletişim ve davranışlarımız aracılığı ile düşüncelerimizi yansıtma tarzımız. Programlama: Zihnimizin iç programlarını kullanarak düşüncelerimizi ve iletişimimizi belirlediğimiz ve arzuladığımız hedeflere ulaşacak şekilde düzenlemek.

Mükemmel performans ile ortalama performans arasındaki farkı yaratan fark nedir?

NLP, 1970’li yılların başında matematikçi Richard Bandler ve dilbilimci John Grinder’ın belirli becerilere sahip olan insanlar ile bu becerilerde mükemmeleşmiş insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmalarıyla Kaliforniya’da doğmuştur. Kendilerine sordukları soru şuydu; “Herhangi bir uzmanlık becerisine sahip bir kişi ile, aynı beceriye sahip olmasına karşın konusunda daha üstün olan birisi arasındaki farkın nedeni nedir?”

Bandler ve Grinder, mükemmel performansa sahip insanları modellemiş ve bu performansa diğer insanların da ulaşabilmeleri için gerekli teknikleri oluşturmuşlardır.

İş dünyasında ağırlıklı olarak Robert Dilts ve John La Valle önderliğinde ilerleyen NLP, şirket çalışanlarının performanslarını artırmalarına önemli ölçüde destek vermesiyle şirketler tarafından tercih edilmektedir.

NLP, mükemmellik ve kaliteyi inceler. Göze çarpan kişi ve organizasyonların bu göz alıcı sonuçları nasıl elde ettiklerini araştırır. Bu metotlar diğer insanların da aynı ya da benzer sonuçlara ulaşmaları için onlara öğretilebilir. Bu sürece modelleme adı verilmektedir.

NLP, modelleme yapmak için öznel deneyimlerimizi nasıl yapılandırdığımızı, değerlerimiz ve inançlarımızın neler olduğunu ve duygularımızı nasıl yarattığımızı araştırır. Deneyimlerimizin sonucunda iç dünyamızı nasıl yapılandırdığımızı ve ona nasıl anlam yüklediğimizi inceler. Hiçbir olay kendi içerisinde bir anlam taşımaz, ona anlamı biz veririz ve farklı insanlar aynı olaya farklı anlamlar yükleyebilirler. NLP, içimizdeki deneyimi araştırır.

NLP en iyi iletişimcileri incelemiş ve insan iletişimindeki sistemsel yapıyı kurmuştur. Mükemmel insanları modelleme yolu ile pratik araç ve metotlar geliştirmiştir. Bu araçlar iş dünyasında, işe alma, eğitim, satış, müzakere ve yönetimde; iş dünyası dışında ise eğitim, hukuk ve spor alanlarında kullanılmaktadır. Bununla birlikte NLP sadece teknik ve araçlardan ibaret değildir. NLP, merak, keşif ve eğlence çerçevesi üzerine kurulu bir düşünme biçimidir.

NLP, tam anlamıyla uyumlu bir ilişkinin nasıl kurulup sürdürülebileceği konusunda yol gösterir. Bu nedenle kişi öncelikle kendine şu soruları sormalıdır;

 • Gerçekleştirmek istediğim şey nedir?
 • Mesajımı iletmenin en iyi yolu nedir?

Değişmek, yaşamımızın akışını değiştirmek cesaret isteyen bir iştir, şu ana kadar yaptıklarımızdan vazgeçerek yeni ufuklara yelken açmak ancak gözü pek insanların işidir.

Eğer gerçekten değişmek istiyorsak ben olmaktan vazgeçip başka birisi olmaya hazır olmalıyız,eğer buna hazır değil isek hemen NLP ile ilgilenmeyi bırakmalıyız.

Bu güne kadar yaptığımız şeyleri yaparsak aynı sonuçları alırız, farklı sonuçlar almak istiyorsak farklı şeyler yapmalıyız, bu da şu an olduğumuzdan farklı birisi olmamızı gerektiriyor.

cdtelkin.com

(Telkin’in Doğru Adresi)