tarihinde yayınlandı 1 Yorum

Beyin Programlama Teknolojisi Nedir?

Beyin programlama teknolojisi nedir?

Kişinin zihin gelişimini sağlamada veya problemlerini çözmede kendi kendine yardım edebileceği bir zihin programlama ve yönetim aracıdır. Bu yüksek teknolojinin kullanılmasında ki amaç zihinsel dönüşümü etkili bir biçimde gerçekleştirmek ve böylece hem zihinsel hem de fiziksel problemleri çözümleyebilmektir.

AlfaFrekans Teknolojide, arka plan müzik olarak binoral vuruşlar kullanılır. Dinlerken rahatlamanız ve böylece daha alıcı hale gelmeniz sağlanır. Her iki kulaktan ayrı frekansta ses gelir. İki sesin arasındaki fark, 7.5 hz olan alfa frekansına denktir. Bilinçaltı mesajlar için kullanılan en uygun frekanstır. Her iki kulaktan ayrı frekansta ses geldiği için mutlaka kulaklık ile kullanılması gerekmektedir.Meditatif bir halde dinlemeniz daha iyi olacaktır.

Nasıl Çalışır?

Günlük hayatımızda beyin dalgaları kalıpları çok büyük önem taşımaktadır. Belirli zihinsel fonksiyonlar yine belirli beyin dalgaları ile doğrudan korelasyon içindedir. Bir insanın, beyin dalgalarına bakarak, o kişinin; yorgun, enerjik, konsantre, depresif, hayal kurma, kafası karışık, kızgın, endişeli veya bunun gibi yaygın rahatsızlıklar içinde olup olmadığı anlaşılabilmektedir. Beyin programlama teknolojisinin kullanımıyla, beyin dalga kalıpları değiştirilerek yada uygun hale getirilerek çok geniş bir skalayı içine alan problemler büyük ölçüde azaltılabilmekte (ya da çözülebilmekte) ve beynin diğer bölümlerinin gelişmesi sağlanılabilmektedir. Kişiye problemine uygun olarak düzenlenmiş ses frekansları ve modülasyonlarının dinletilmesi yoluyla beyin dalga kalıpları uyarılmakta ve böylece zihnin içindeki olumsuz kalıplar etkili ve istenen bir biçimde değiştirilmektedir.

Zihinsel dönüşümü çok daha etkili bir hale getirmek için beyin programlama teknolojisi, gönderilen bilinçaltı mesajlarla desteklenmektedir. Hipnoz gibi yaygın bilinen psikolojik tekniklerde  kişinin verilen mesajları kabul edecek duruma gelmesi için rahatlaması sağlanmalı ayrıca profesyonel bir kişi tarafından beyindeki olumsuz kalıplar gönderilen olumlu mesajlarla değiştirilmektedir. Beyin programlama teknolojisinin kullanımıyla, kişi profesyonel birinin desteği olmaksızın kendi kendine yardım edebilmekte ve zihinsel dönüşümünü gerçekleştirebilmektedir.

BPT yeni bir gelişme değil, arkasında yetmiş yıllık çalışmalar olan gelişmiş ve bilinen bir teknolojidir.

Tarihçesi?

Beyin dalgalarıyla beyni geliştirme ve dönüştürme tekniği ilk defa 1934 yılında tanımlanmıştır. Hans Berger’ın 1929 da alfa beyin dalgalarını keşfinden kısa bir süre sonra bu konuda ki araştırmalar yoğunlaştırılmıştır.

• 1960 yılında anestezi uzmanı M.S. Sadove, MD, bu yöntemi ameliyatlarda acıyı azaltmak için kullanmıştır. Birkaç yıl sonra Bernard Margoliz’in diş tedavisinde beyin dalgalarını kullanarak operasyon yapmanın daha az kanamalı,daha az ağrılı bir tedavi imkanı sağladığı ile ilgili makalesi yayımlanmıştır.

• 1973’te Dr Gerald Oster bazı nörolojik rahatsızlıkların ses dalgalarıyla beynin geliştirilmesi sonucu daha güçlü bir tedavi imkanı verdiği gerçeğini “Scientific American” dergisindeki makalesinde açıklamıştır.

• 1980 de Dr Norman Shealy, Dr Glen Solomon, baş ağrısı tedavisinde bu teknolojinin kullanımında öncü rol oynamışlar ve etkin tedaviler gerçekleştirmişlerdir.1984’te Dr Brocykopp beyin simülasyonlarını kullanarak beyinde olan değişimlerin ve beynin 2 yarımküresinde eşlenmesinin EEG ekranından izlenmesini sağlamıştır.1981 yılında Artuto Manns’ın isokronik seslerin beyne etkisi ile ilgili yayımlanan çalışması büyük ilgi görmüştür.

• 1990 yılında bu teknik Dr Russel ve Dr Carter’ın çalışmalara öncülük etmesiyle dikkat eksikliği ve öğrenme sorunlarında geniş kullanım alanı bulmuştur. Dr Thomas Bubudzynski, David Siever, psikolog Michael Coyce ve bir çok araştırmacı PMS kronik yorgunluk, kronik ağrı, depresyon, hipertansiyon ve başka diğer rahatsızlıklarla ilgili çalışmalarını sürdürmüşlerdir.  Beyin güçlendirme çalışmaları birçok modern klinikte EEG araçlarının beyin güçlendirme aletleriyle sürdürülmekte ve geliştirilmektedir, şu an gelişmekte olan mindball tekniği bunun en önemli örneklerinden biridir. (www.mindball.com.tr)

• Beyin güçlendirme tekniklerinin arkasında 70 yıllık sağlam bir bilimsel dayanak bulunmaktadır.

Beyin Dalga Düzeyleri

Beta dalgaları: Frekansları 13 Hz den büyük, genlikler 1-5 µV  arasında olan bu dalgalara odaklanmış dikkat, zihinsel iş, duyusal enformasyon işleme ve uykunun hızlı göz hareketleri evrelerinde karşılaşılmaktadır. Beynin en yüksek aktivite düzeyi.

• Alfa dalgaları: Frekansları 8-13 Hz, genlikleri 2-10 µV arasında olan bu dalgaların biçimleri sinüzoidal biçimine yakındır. Uyanık haldeki bireylerin fiziksel ve zihinsel olarak tam dinilenimde bulunduğu, dış uyaranların olmadığı, gözlerin kapalı olduğu durumlarda görülürler. Occipital bölgeden alınan kayıtlarda en belirgin olarak görülür.

• Teta dalgaları: Frekansları 4-8 Hz, genlikleri 5-100 µV arasında olan bu dalgalar normal bireylerde rüyalı uyku, orta derinlikte anestezik durum gibi beynin düşük aktivite durumlarında ve ayrıca birey stres altında iken karşılaşılmaktadır.

• Delta dalgaları: Frekansları 0,5-4 Hz, genlikleri 20-400 µV aralığında olan bu dalgalar derin uyku, genel anestezik durum gibi beynin çok düşük aktivite gösterdiği durumlarda kaydedilir.

Zihin Programlamada BPT Devrimi

Beyin programlama binlerce yıldır üzerinde çalışmalar, teoriler ve disiplinler geliştirilen, önceki dönemlerde daha çok budistler, hipnotistler yada psikoterapistler tarafından kullanılmış olan bir zihinsel yönetim metodudur. Beynimizde daha önceden yerleşmiş olan ve bilinçaltımızca yönetilen çeşitli zihinsel programlar vardır, fakat kişinin kendi istek ve iradesiyle varolan bu programları değiştirmesi ya da yeniden yapılandırması mümkündür. Yani, beyin programlamada amaç; kişinin istemediği düşünce ve davranış kalıplarından uzaklaşarak bunları istediği zihinsel kalıplarla değiştirmek, kötü bir alışkanlıktan kurtulmak ya da zihinsel kapasitesini arttırmak olabilir. Günümüzde bu dönüşümü gerçekleştirmek için profesyonel bir yardım almaksızın kişinin  kendi kendine yardım edebilmesi, beyin programlama teknolojisiyle mümkün kılınabilmektedir.

Birçok zihinsel program küçük yaşta şekillenmektedir. 7-8 yaşına kadar beyin dalgaları daha çok delta ve teta düzeyinde çalışmaktadır ve bu düzey kişinin çok kolay etki altında kalabildiği ve kendisine söylenenleri ya da yapılanları en fazla içselleştirip, kabul ettiği bir seviyedir. İşte bu noktada, beyin programlama teknolojisi ile beynin işleyiş seviyesini yönetip yerleşik olan zihin kalıplarını yenileriyle değiştirmek ve zihni yeniden programlamak mümkündür. Beyin tıpkı bir bilgisayar gibidir, içinde birçok düşünce,duygu,inanç, yargı ve davranış kalıpları saklıdır ve bu programlar beyin tarafından yönlendirilir. Ve beynin kullanıcısı olarak kişi, tüm bu programları yönetmekte ve değiştirmekte kontrol sahibidir. Fakat bu dönüşümü gerçekleştirecek olumlu mesajların beyin tarafından kabul edilebilmesi için beynin aktif çalışma halinden çıkarılıp, mesajları kolaylıkla içselleştirebileceği bir dalga düzeyine  indirilmesi sağlanmalıdır. Ancak yetişkinlerde bu seviyeye uyku hali dışında inmek için zihinsel programlama araçlarına ihtiyaç vardır ve günümüzde bu programlama beyin programlama teknolojisiyle başarıyla sağlanmaktadır.

BPT Farkı

Hipnoz gibi diğer zihinsel değişim ve gelişim amaçlayan metotlar  zihinsel programlamada olumlu dönüşüm mesajları ve sözlü yönlendirme yapmaya ihtiyaç duyarken beyin programlama teknolojisinde olumlu dönüşüm mesajları sadece etkiyi arttırmak için isteğe bağlı olarak kullanılmaktadır.

Yani, beyin programlama teknolojisinde, kişiye tanımlanmış sorununa uygun olarak düzenlenmiş frekansların yalnız başına dinletilmesi de yeterli olmaktadır.

Bu frekansların beyin dalgalarına doğrudan etki etmesi ile kişisel dönüşüm çok daha rahat ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Süreç ve Kullanım Şekli

Beynin olumlu mesajları kabul edip uygulama süreci kişiden kişiye değişmekle birlikte haftada düzenli olarak (5-7 kere) tekrarlandığında birkaç hafta içerisinde etkisini göstermeye başlamaktadır. 21 gün boyunca tekrarlandığında önemli değişimler hissedilecektir. BPT etkin uygulandığında zihinsel ve davranışsal dönüşüme kısa zaman içinde ulaşıldığı izlenmekte, ancak daha büyük ve kalıcı zihinsel değişimler için 30-60 kez dinleme seansı yapılması uygun görülmektedir.

• Belirlenen zaman aralığında geri dönüş alamayan kişilerin seansların etkinliğini arttırmak için uzman yardımı alması önerilmektedir.

• Sessiz ve rahat bir yer seçilmelidir.

• Kulaksiz dinlenebilir ibaresi olan frekansları başka bir işle meşgulken dinleyebilirsiniz. Fakat yine de maksimum fayda için seçeceğiniz sessiz bir yer BPT’nin etkisini arttıracaktır.

• İlk dinlemelerinizden sonra 1.bölüme ve bedensel gevşemenin yer aldığı 2.bölüme ihtiyacınız olmadığını düşünmeye başlarsanız, doğrudan 3.bölüme geçiş yaparak beyin frekans dalgaları üzerine hazırlanmış dönüşüm mesajlarını dinleyebilirsiniz.

• Uykuya ya da tazeleyici bir şekerlemeye dalmanız normaldir. Siz uyuyor ve mesajları dinlemiyor olsanız dahi özel olarak tasarlanmış titreşimler, mesajların alım gücünü arttırır.

• Alışkanlık yaratması açısından her gün aynı yer ve zamanda yapılması önerilmektedir.

• Günün en stressiz zamanının tercih edilmesi tavsiye edilmektedir.

cdtelkin.com

(Telkin’in Doğru Adresi)

Beyin Programlama Teknolojisi Nedir?” üzerine 1 yorum

  1. Ekonomi, çalışma değil, mutluluk üzerine kuruludur. Mutluluk ekonomidir. Dreamer

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.